Verkkotalous avaa uusia mahdollisuuksia

Internet avaa runsaasti mahdollisuuksia

Internet on avannut kaikkialla ja kaikille maailman ihmisille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja talouteensa. Jokainen voi halutessaan tuottaa ja jakaa valmistamiaan hyödykkeitä verkossa. Internet tuo tullessaan sekä laajoja uusia markkinoita että monipuolisia hyödykkeitä, palveluja ja ammatteja. Sosiaalisen median, kuten Facebookin, Twitterin ja Instagramin myötä yksittäisten henkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnallisiin asioihin ovat koko ajan lisääntyneet.

Mitä verkkotalous tarkoittaa?

Verkkotalous terminä tarkoittaa käyttäjäsisältöjen ja sosiaalisen median mahdollistamia liiketoimintamalleja, joihin kuuluvat muun muassa blogit, syötteet ja wikit. Verkko-, ja ennen kaikkea, osallistumistaloudeksi kutsutaan siis toimintaa, joka liittyy suoraan tai välillisesti immateriaalisten tai materiaalisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntämiseen. Hyödyntäminen voi olla innovointia, tuottamista, kehittämistä, jakamista ja kuluttamista, jonka mahdollistaa kollektiivinen toiminta verkossa. Unohtaa ei koskaan myöskään voi tärkeitä internetin avulla syntyneitä liikesuhteita ja markkinoita. Osallistumistalous tuo mukanaan käyttöarvoa, joka voi olla muun muassa yhteydenpitoa ja tekemistä yhdessä muiden kanssa. Yhteistyö tuo luottamusta, sosiaalista pääomaa, tietotaitoa, kannustusta ja hyvää mainetta. Osallistumistaloutta voidaan soveltaa muun muassa järjestöissä, hallinnossa, opetuksessa ja erilaisissa verkostoissa.

Osallistumistalouden hyödyt

  • Kohderyhmien tavoittaminen
  • Uusien tuotantomallien, kuten innovoinnin ulkoistaminen
  • Uusien ansaintamallien luominen
  • Uusien jakelumallien, kuten vertaisverkkojen luominen
  • Uusien markkinoiden etsiminen

Verkossa voi harjoittaa monenlaista osaamista. Blogin pitäjä voi kirjoittamisen ja sisällöntuotannon avulla mainostaa ja markkinoida tuotteita ja palveluita yhtä aikaa isolle joukolle. Nettikasinot ovat oiva esimerkki kannattavasta liiketoiminnasta verkossa. Suomenkielinen, luotettava, huikeita bonuksia ja mahtavia kasinopelejä tarjoava Kalevalakasino on löydettävissä netissä, joten ei muuta kuin tutustumaan. Työtä on myös erittäin helppoa hakea verkossa laittamalla ansioluettelonsa nettiin, jonka lisäksi persoonallinen työhakemus on aina plussaa. Verkostoituminen ei enää ole kaukainen haave tai tavoite, vaan totta monissa sekä pienissä että isommissa yrityksissä. Teollisuusyrityksistä noin kaksi kolmasosaa tekee säännöllistä ja tuottavaa verkostoyhteistyötä.

Nykypäivän kuluttaminen ei perustu enää pelkästään taloudelliseen ja niin sanottuun järkiperäiseen arvioon, vaan valintoja ohjaavat monesti oma mielikuvitus, tunteet, nautinto ja erilaiset tuntemukset. Mukavuuden halu on viime vuosina lisääntynyt entisestään. Kilpailu yritysten välillä saa aikaan hintojen alenemista sekä tuotteissa että palveluissa. Perinteet ja sähköiset markkinat tekevät yhteistyötä ja internet on kattava rinnakkaiskanava esimerkiksi postimyynnille.